Послідовність дій під час виконання процедур

Накривання стерильного стола в операційній

1. Простежте, щоб перед накриванням стерильного стола са­нітарка ретельно прибрала операційну, передопераційну, інстру­ментальну.

2. Здійсніть знезараження повітря за допомогою бактерицид­них ламп протягом ЗО хв.

3. Обробіть поверхню стола двічі 3% розчином хлораміну з ін­тервалом 15 хв.

4. Надягніть стерильну маску, здійсніть хірургічне оброблен­ня рук, надягніть стерильний халат, стерильні гумові рукавички, обробіть їх 70% розчином етилового спирту.

5. Запропонуйте санітарці відкрити бікс із стерильною опера­ційною білизною.

6. Перевірте контроль якості стерилізації за допомогою інди­катора.

7. Вийміть стерильне простирадло, розгорніть його так, щоб залишилось 4 шари, і накрийте ним стіл. Якщо стіл великих роз­мірів, використайте 2 або 4 простирадла з тим розрахунком, щоб


вони не лише Послідовність дій під час виконання процедур повністю покривали стіл, але й звисали за його краї на 30—40 см.

8. Візьміть стерильну серветку, запропонуйте санітарці відкри­ти дверцята сухожарової шафи, вийміть з неї сітку з інструмента­ми й перенесіть її на стерильний стіл.

9. Розкладіть інструменти в певному порядку в 3—4 ряди. У перший ряд покладіть інструменти, що найчастіше використо­вують: затискувачі, пінцети, голкоутримувачі; у другий ряд — ті інструменти, які потрібні саме для цієї операції; у третій ряд — інструменти, котрі використовують менше, та дублікати на випа­док непередбачених обставин. У лівому куті стола складіть скаль­пелі, ножиці, шовний матеріал.

Після розкладання інструментів стіл накрийте стерильними простирадлами в два Послідовність дій під час виконання процедур шари, причому краї верхнього шару повинні звисати на 5—7 см вище від нижніх.

Накривання інструментального стола

1. Простежте, щоб санітарка двічі продезінфікувала поверхню стола 3% розчином хлораміну з інтервалом 15 хв.

2. Накрийте інструментальний стіл учетверо складеним прос­тирадлом, верхній шар простирадла відкотіть.

3. На простирадло покладіть стерильну пелюшку або рушник.

4. Розкладіть потрібні інструменти в певному порядку так, щоб до хірурга вони були повернуті ручками.

5. Матеріал для зашивання розмістіть між шарами пелюшки або рушника.

6. Підготуйте потрібну кількість стерильного перев'язувально­го матеріалу.

7. Інструментальний стіл після оброблення операційного по­ля та накривання стерильними простирадлами встановіть так, щоб зручно було обслуговувати хірургів під час проведення операції.

Запам'ятайте!Суворе Послідовність дій під час виконання процедур дотримання правил асептики в опера­ційній має дуже велике значення. Інструменти, перев'язуваль­ний матеріал зі стерильного стола беріть тільки стерильним корн­цангом.

Матеріал для зашивання розмістіть так, щоб нитки зручно бу­ло витягати стерильним пінцетом.

Під час операції стежте за тим, щоб під час протирання ін­струментів від крові ваші рукавички не торкались їх. Використо­вуйте для цього стерильні серветки.


ПРИБИРАННЯ КАБІНЕТІВ

(ПРОЦЕДУРНОГО, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНОГО,

МАНІПУЛЯЦІЙНОГО)

І. Поточне прибирання проводять 3 рази на добу.

1. Перед початком роботи:

а) на висоту панелей протирають стіни, усі предмети, підлогу
3% розчином хлораміну з 0,5% розчином мийного засобу за сис­
темою двох відер і залишають Послідовність дій під час виконання процедур на 60 хв;б) змивають оброблені ділянки та предмети проточною во­
дою;

в) кварцують протягом 40 хв;

г) після кварцування кабінет провітрюють.

2. Протягом робочого дня:

а) поверхні робочих столів, обладнання періодично, а в разі
забруднення кров'ю або іншими біологічними рідинами негайно
2 рази протирають полотниною, змоченою 3% розчином хлорамі­
ну, з інтервалом 15 хв;

б) кварцують протягом 40 хв;

в) провітрюють.

3. Після закінчення роботи:

а) прибирання проводять так само, як і перед початком роботи;

б) полотнини, які використовують для прибирання, кип'ятять
у 2% розчині натрію гідрокарбонату 15 хв, прополіскують у воді
і висушують.

II. Генеральне прибирання проводять 1 раз на тиждень. У кож­ному відділенні повинен бути графік проведення генерального прибирання. Для генерального Послідовність дій під час виконання процедур прибирання потрібно мати 2 відра для стелі й стін, 2 відра — для підлоги, 2 швабри й полотнини — для підлоги й для стелі. Спочатку миють стелю, стіни, потім — підлогу.

У відрі № 1 знаходиться 0,5% розчин миючого засобу (50 г порошку "Лотос" на 10 л води). У відрі № 2 — чиста вода, яку за­мінюють кожні 2—3 прополіскування полотнини.

Потім обробляють стелю, стіни, підлогу комплексом 6% роз­чину пероксиду водню з 0,5% розчином мийного засобу (на 1 л 6% розчину пероксиду водню використовують 5 г порошку "Ло­тос"). Витримують 1 год. Змивають чистою водою, кварцують протягом 2 год. 1 л дезінфекційного розчину і мийного розчину розрахований на 6 м2.


documentbddpier.html
documentbddppoz.html
documentbddpwzh.html
documentbddqejp.html
documentbddqltx.html
Документ Послідовність дій під час виконання процедур